O autorce


Elżbieta Kowalska - Matuszewska


Dyplom w PWSSP/ASP Gdańsk.
Swoją twórczość prezentowałam na 43 wystawach indywidualnych.
Otrzymałam 18 nagród w konkursach.
Uczestniczyłam w ponad 200 wystawach krajowych i międzynarodowych.
Moje prace znajdują się w zbiorach prywatnych, zagranicznych i muzeach.
1990r.-stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki.
    1992r.-współtwórca I Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich.
      1995r.-współautorka książki "Grafika Gdańska".
      2000r. 2008r.i 2014r.-stypendium Miasta Gdańska.
2006-2007r.-udział w projekcie wspólnego malowania 3 wielkoformatowych "Obrazów Gdańskich".

2011r.- Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej

2012r. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury

2017r. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska - Jubileusz 40-lecia pracy twórczej

Członek Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki

Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Trinnale Grafiki w Krakowie


2018- Medal Marszałka Województwa Pomorskiego " De nihilo nihil fit"
    2020- Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego